cah-calal

cah-calal
is. <ər.> Calal, ehtişam, büsat, dəbdəbə, təmtəraq, var-dövlət, əzəmət. Keçmişdəki. . cah-calaldan, mal-dövlətdən, sövt-sədadan şair bir əsər görməyib. . əhvalatı necə ki var, artıq məharətlə öz dustihəqiqisi olan Mirzə Fətəli Axundzadəyə yazır. . F. K.. <Cahangir ağa:> Belə cahcalaldan öz ixtiyarınla əl çəkmək istəmirsən. S. S. A.. Dəyişmərəm dost təbəssümünü dünyanın cah-calalına. N. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • girü dar — f. 1) hökmranlıq, hakimiyyət; 2) çarpışma, əlləşmə; 3) cah calal, təmtəraq; 4) tərəddüd, qətiyyətsizlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • butafuriya — <ital.> 1. Səhnə tamaşası üçün lazım olan şeylər. 2. məc. Zahiri bəzək, bərbəzək, saxta cah calal …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəbdəbə — is. <ər.> Təmtəraq, təntənə, cah calal, büsat. <Fəxrəddin:> Həyatdakı xəlifələr bu qədər cəlal və dəbdəbəyə malik olduqları halda, xəlifə namını ləkələyə biləcək bu vəziyyətin qarşısını ala bilmirmi? M. S. O.. // Zahiri gözəllik.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəsgah — is. <fars.> 1. Cah calal, həşəmət, dəbdəbə, təntənə, büsat, böyük şənlik. Varlı yoxsullaşanda əlli il dəsgahını pozmaz. (Ata. sözü). Bəli, qoşun atdandı, böyük cəlal, dəsgahınan bular düşdülər yola. (Nağıl). // Bəzən kinayə, istehza ilə.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mal-madar — is. dan. Var, dövlət. Mal madar sahibi. Mal madarı əlindən getmək. – <Paşa bəy:> Bu qədər cah calal, ad san, şan şöhrət, mal mülk əldən çıxsa dözmək olarmı? Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mal-mülk — is. dan. Var, dövlət. Mal madar sahibi. Mal madarı əlindən getmək. – <Paşa bəy:> Bu qədər cah calal, ad san, şan şöhrət, mal mülk əldən çıxsa dözmək olarmı? Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • soyutma — 1. «Soyutmaq»dan f. is. 2. is. Suda bişirilmiş ət, toyuq. Soyutma hazırlamaq. – <Səlim bəy:> Qoyunlar axşamdan kəsilib, soyutma olub, cah calal ilə, brovhabrov ilə düşürdük yola, guya bir qoşun gedir. Ə. H.. <Katibə:> Bu gün bufetdə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şıq — (şık) <fr. chic> dan. Zahiri bəzək, zinət, dəbdəbə, cah calal. // Gözəl, zərif, moda ilə, süslü, qəşəng. Ortaboylu, şıq qiyafəli bu oğlan heç kəsə diqqət etməyərək yalnız parada baxırdı. M. S. O.. O vaxt Əhməd də . . gimnaziya tələbəsi idi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şövkətli — sif. tənt. Əzəmətli, həşəmətli (padşahlara, hökmdarlara verilən ünvan). <Əsli:> Ey şövkətli paşa, Kərəmə rəhmin gəlsin. «Əsli və Kərəm». At oynatdı kuyində hər cahangir bir kərə; Ərəb meydan oxudu şövkətli qeysərlərə. Ə. C.. // Cah calal… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”